Allt fler tvister om begravningar hamnar hos de olika länsstyrelserna i landet. Många är det som vill tycka till om en begravning, även om det enligt lagen står att det är den avlidnes sista önskan som ska gälla. Problemet handlar om när flera inblandade säger sig veta vad som blir det bästa för den avlidne. 

2418075-testamentI takt med att samhället blir annorlunda sker det förändringar, något som är helt naturligt. Vi har som exempel i tidigare text tagit upp att man går mer och mer från de traditionella dödsannonserna till att visa sin sorg i det digitala rummet. Man kan även se att begravningarna blir mer personligare och friare, och i och med att allt blir mer fritt så uppstår det även tvister och bråk om vad de anhöriga anser är en korrekt begravning.

Undvik twister

1990:11/44 ”När någon har avlidit, bör hans önskan om kremering och om gravsättningen såvitt möjligt följas av den som i egenskap av anhörig eller närstående eller ­annars ordnar med gravsättningen.

Så står det i lagen och utdraget kan man läsa från en artikel i dn.se där de tar upp just att bråk och twister har blivit ännu mer på sistone. Vad man kan göra för att undvika just det är att mer öppet tala om döden och även att man skriver ned ens tankar om hur man själv vill ha det så att det inte blir lika enkelt för missförstånd. För vad amn ska komma ihåg är att allas intentioner är goda.