Döden kommer ofta utan varning och det är alltid jobbigt. Ännu jobbigare blir det när praktiska saker måste hanteras före sorgearbetet, men det finns sätt att undvika detta.

Vi har i ett tidigare inlägg skrivit om hur man ska hantera praktiska saker när anhöriga dör. Bland annat syftade vi på vad man kan göra av de saker som personerna lämnar efter sig – samt hur man kan lösa eventuella frågeställningar med efterlämnade saker genom att skriva ett testamente. Men hur är det de saker vi har på internet? För nog är det så att det inte går att ta på det digitala, men det är fortfarande någonting aktivt och någonting som måste hanteras. Och det kan vara svårt, nästan ännu svårare än att hantera hen som gått borts saker. grav döden sorg

Detta är även någonting man har skrivit om i Svenska Dagbladets Näringsliv, i en artikel med rubriken “så handskas du med döden på Sociala medier”. Så här står det inledningsvis:

Bloggar, sociala mediekonton och text-, ljud- och bildfiler som lagrats i molntjänster är immateriella tillgångar och tillhör dödsboet. Den som vill lämna denna typ av information till exempelvis en vän måste göra det tydligt i ett bevittnat testamente. Musik och e-böcker på Itunes kan idag inte testamenteras till någon annan, då användaren endast köpt rättigheterna att ta del av materialet och inte de facto äger detta.

Det finns med andra ord ett svar på frågan kring hur dessa saker ska hanteras, men du måste hantera detta innan du går bort. Annars kan din Facebook-profil hamna i någon annans händer, och du själv kanske inte får säga till hur du vill att den ska sparas. Döden är lätt någonting som många dras in i, speciellt när det kommer till unga människor – vilket även är de som främst hanterar sociala medier. Att se någons profil, en vän, ett barn eller en släkting, leva vidare även efter döden kan vara mycket svårt. Även om det bara är önskningar om vila i fred. Tänk igenom detta så slipper du sätta dina nära i en svår och jobbig sits.