Idag blir begravningar allt mer personligt präglade. Även om psalmer fortfarande är den huvudsakliga musiken under ceremonin så förekommer det också personliga låtar som den avlidna uppskattade mycket när den levde. En del har mycket fasta åsikter om de vill kremeras eller begravas i kista, medan det för andra inte spelar större roll. Man kan se till att få sin vilja igenom genom att registrera sitt önskemål i Livsarkivet.

Om du väljer att planera en begravning med Fjällmans kan du både planera för en anhörig som gått bort, men också uttrycka dina önskemål om hur din egen ceremoni ska gå till genom att fylla i deras dokument på Livsarkivet. Allt fler har en stark åsikt om hur de vill bli begravna, vilken musik som ska spelas eller vad som ska serveras under gravölet. Många anhöriga menar att det underlättar vid planeringen, och det uppstår färre bråk om den avlidna redan uttryckt sin vilja.

Begravningen blir mer personlig

Begravningsceremonin är en urgammal sed som människor använt sig av för att ta farväl av de avlidna. I lång tid handlade det om att smycka gravarna på ett sätt som skulle underlätta den avlidna i de olika tolkningarna av himmelriket, men länge har det också varit en ceremoni för att gemensamt minnas den bortgångna och vad den betytt för oss alla. Idag förändras synen på begravningen. Å ena sidan är det många som inte ser någon vits med den, medan allt fler vill ha en mer personligt präglad begravningsceremoni.

Även nyare varianter på urnor och kistor förekommer. Det går till och med att ordna en urna som är framställd av den avlidnas skjorta. Anledningen till det är bland annat att man vill tänka mer på återanvändning av saker och ting, i kombination med mer personliga detaljer vid en begravningsceremoni. Allt för att hedra den dödes minnen på ett sätt som ramar in vem personen var och hur vi minns den.

Det är med andra ord inget konstigt att vilja planera sin egen begravning. Man behöver inte göra det i minsta detalj, utan mer se över en del saker man gärna själv föredrar för ens ceremoni eller hur man ska sättas i jorden.