Många oroar sig för sin begravning. Det kan t.ex. handla om oro för hur mycket den kommer att kosta, och vem som ska betala den. Genom att teckna en begravningsförsäkring försäkrar man sig om att det finns pengar till ens egen begravning.

En begravningsförsäkring fungerar som en form av sparande. Man sätter in pengar varje månad, och dessa pengar är öronmärkta för att användas till betalning av begravning, bouppteckning, gravsten (om man vill ha en sådan) och skötsel av graven. Man kan teckna en begravningsförsäkring långt upp i åldern. Hos Fonus kan man exempelvis teckna den fram till det år då man fyller 89. Oavsett ålder, och oavsett vilka andra försäkringar som finns, kommer försäkringspengarna att betalas ut.

Många av de företag – främst begravningsbyråer och försäkringsbolag – som erbjuder begravningsförsäkring ger försäkringstagaren två alternativ. Antingen betalar man en premie varje månad tills man når upp till ett i förväg fastställt belopp, eller så betalar man premien varje månad, och den uppnådda summan används till begravning och annat. Väljer man det andra alternativet kan man inte veta hur mycket pengar som kommer att finnas på försäkringskontot.

Vid dödsfall utomlands

Enligt föreningen Svenskar i världen är mer än en halv miljon svenskar bosatta utomlands. Dessutom är det populärt, bland människor i alla åldrar, att resa utomlands på semester. Därför händer det att svenskar avlider utomlands. Utrikesdepartementet ombesörjer dock inte transport av avlidna till Sverige, vilket gör att det blir de anhöriga som får stå för detta. Det kan dock bli mycket dyrt, kostnader på över 100 000 kronor är inte ovanliga.

Det kan gå att lösa situationen genom att utföra kremering i landet där dödsfallet har skett, och sedan skicka urnan till Sverige om den avlidna har uttryckt önskemål om att bli begravd i hemlandet. Men en begravningsförsäkring kan täcka kostnaden för transport av kistan från utlandet till Sverige.