Det blir allt vanligare att personer begravs utan varken kyrklig eller borgerlig ceremoni och siffran på detta bara växter – vilket är något som oroar Svenska kyrkan.

Nyligen berättade Kista begravning 2 - MINDREvi om hur man planerar att kanske höja begravningsskatten i Stockholm med ytterligare 30 kronor, men detta är inte vad som oroar Svenska Kyrkan. Något som däremot är lite utav ett orosmoln är dock siffrorna som visar att allt fler jordfästes utan vare sig kyrklig eller borgerlig ceremoni. Detta tror Svenska Kyrkan nämligen har att göra med en ökande rädsla för döden och att vi i samhället får allt svårare att hantera sorg – vilket då gör att man sätter personer direkt i marken utan minsta ceremoni alls att tala om. Något som Anna Larsson, sjukhuspräst i Katrineholm, säger till SVT är beklagligt då själva menar att själva begravningsriten som oavsett borgerlig eller kyrklig fyller en funktion. Nämligen att den avlidens nära och köra ska ha chans att ta farväl och även visa respekt för den avlidne och dennes liv. Så om man slutar med begravningsriter på grund av ett tankesätt att ”den där hade inga vänner så honom kan vi skicka direkt” är det en oroande utveckling menar Larsson, för oavsett hur ensam en människa varit så förtjänar alla ett respektfullt slut.

Vill inte vara till besvär

Många som själva väljer att inte ha en ceremoni vid livets slut har valt detta själva i tanke att inte vilja vara till besvär efter sin död. Så istället för att dessa personer ställer till med något så vill man alltså enbart jordfästas utan något krångel men det är även personer med anhöriga som mister en ceremoni. I samma intervju i SVT möter vi prästen och forskaren Jan-Olof Aggedal som menar att många han möter tycker att de redan fått avslut på exempelvis sjukhusbädden och kunna säga farväl där, vilket gör att ceremonin uteblir. Vad man då inte tänker på är att man berövar den avlidnas vänner från att ta farväl – och det behöver ju vänner också få göra vilket gör det viktigt att man uppmärksammar vikten av vad en begravningsceremoni faktiskt innebär.