När en närstående går bort kan det vara svårt att veta hur och var du ska börja planera en begravning. Mitt i all sorg är dock detta ett måste och det finns mängder med beslut som måste tas för att uppfylla den avlidnes sista önskan.

Med en begravning kommer det många olika frågor och beslut och allt kan kännas lite överväldigande. Känner du att du inte orkar med att planera allt när det kommer till begravning själv kan det vara en god idé att anlita en begravningsbyrå i Malmö som hjälper dig.

Vad gäller när det kommer till en begravning?

Det första du måste bestämma när någon går bort är om personen ska gravsättas eller kremeras och detta ska ske inom en månad från det att personen har avlidit. Det kan finnas skäl till att begravningen behöver ske senare och detta ansöker du om på Skatteverkets hemsida.

Steg i att planera en begravning

begravningAtt planera en begravning handlar till största del om att se till den avlidnes önskemål. I vissa fall kan dessa vara skrivna i vita arkivet eller i ett testamente av något slag. Annars får du som stod personen närmst välja vad du tror personen skulle vilja ha.

  1. Se om du kan ta reda på vilka önskemål den som dött hade när det kommer till begravningen. Bland annat om var begravningen ska hållas, vem som ska vara präst och hur stor begravningsceremonin ska vara.
  2. Välj plats för begravningsceremoni. Det här är fritt val om du vill ha en ceremoni hemma, i någon av kyrkans lokaler eller på en vacker strand. Vill du sprida askan ska du skicka en ansökan till Länsstyrelsen som hanterar detta.
  3. Anmäl dödsfallet till Svenska Kyrkan. Kontakta församlingen sär du vill att din närstående ska begravas och boka in ett datum för begravningsgudstjänst.
  4. Träffa prästen och gå igenom begravningen tillsammans så att den blir såsom du och den avlidne vill ha den.

Om ni är flera efterlevande som inte kommer överens om den avlidne ska kremeras eller gravsättas kontaktar ni kommunen som kan hjälpa er att medla i konflikten.