Försäkringsbolag avstår ibland från att betala ut ersättningar på tvivelaktiga grunder. Det gäller också i fall där någon närstående gått bort. Med hjälp av en advokat kan processen underlättas.

Om du hamnat i en situation där en nära anhörig gått bort bara för att hamna i tvist med försäkringsbolaget som ska betala ut en livförsäkring är det bara att beklaga. Du befinner dig då i ett läge i livet som kan kännas otroligt tungt och orättvist. Att mitt i sorgen behöva bråka med ett försäkringsbolag kan inte beskrivas på något annat sätt. Du kan få hjälp med att överklaga försäkringsbolags beslut, vilket kan behövas med tanke på att du annars lätt blir överkörd.

Du är inte den enda som drabbats

juristDu är inte ensam. Det är inte ovanligt att försäkringsbolag försöker komma undan sina åtaganden med alla till buds stående medel. De tjänar trots allt inga pengar på att betala ut försäkringar. I en artikel som för några år sedan publicerades i Aftonbladet avslöjade en tidigare anställd hos ett av Sveriges största försäkringsbolag hur de konsekvent arbetade för att betala ut så låga ersättningar som möjligt för sådant som:

  • Personskador
  • Dödsfall
  • Förlustersättningar

Sveriges Radio rapporterade till exempel för några år sedan om hur försäkringsbolagen bedömer människor som drabbats av whiplash-skador. Många av de som nekas ersättning vågar inte driva sina ärenden till domstol av rädsla för att bli återbetalningsskyldiga om det skulle vara så att domstolen går emot dem.

Det går att vinna

Ett exempel på ett fall där anhöriga vann mot sitt försäkringsbolag är familjen Pettersson i Habo. Deras fyraårige son Holger dog i en sjukdom. Som om det inte vore tungt nog vägrade försäkringsbolaget efteråt att betala ut en ersättning på på grunderna att deras bedömning var att Holger dog på grund av ett medfött hjärtfel. Familjen fick dock kämpa ordentligt för att få rätt. Av rapporteringen att döma tog familjen Pettersson inte hjälp av advokat för att driva sitt ärende. Om du hamnar i samma situation bör du göra det. Det är tungt nog att drabbas av ett dödsfall, att befinna sig i tvist och stå helt själv kan vara outhärdligt.