Allt fler begravningstvister om den bortgångnes sista önskan hamnar hos länsstyrelser i landet skriver Dagens Nyheter, samtidigt skriver man i Sveriges Radio om hur allt fler anhöriga inte har råd att stå för kostnaden av begravningen av en närstående och därför ansöker om stöd från kommunen. En begravning kostar nämligen en hel del och det har många inte råd med – så hur ska en göra för att kunna begrava sin anhörige utan att själv ruineras på kuppen?

I genomsnitt kostar en begravning 26 000 kronor, en kostnad som många inte har råd med enligt Sveriges Radio och därför är det allt fler som vänder sig till kommunen för finansiellt stöd. Samtidigt är det enligt Dagens Nyheter allt fler bråk bland anhöriga gällande en närståendes begravning som måste redas ut av landets olika länsstyrelser. Med andra ord: det kostar att dö. Så hur ska man kunna lösa detta och dra ner på såväl bråk som kostnader på ett effektivt sätt? Ja, det finns sätt som gör att man kan dra ner på kostnaderna så som att köpa gravsten online och strunta i vackra blomsterarrangemang eller liknande och göra begravningsakten mer spartansk. Till exempel tipsar Expressen om hur man bland annat kan snickra ihop en egen kista till sin anhörige som gått bort eller så kan man skippa ceremonin helt och hållet, vilket är något som allt fler anhöriga börjat göra. Enligt SVT är det nämligen tusentals personer som går till den sista vilan utan varken kyrklig eller borgerlig ceremoni – och personerna som blir begravda på detta sätt har anhöriga som valt att det ska vara på det viset. Personer som saknar anhöriga får nämligen begravning och ceremoni av kommunen.

Begravas utan ceremoni

Att begrava sin närstående utan att hålla någon som helst ceremoni blir vanligare och enligt Jan Olov Andersson, som är vd för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, ser man en kraftig ökning av kremation och gravsättning utan att några som helst anhöriga är med. Och detta är något som gör Svenska Kyrkan oroad då man misstänker att utvecklingen beror på att vi får allt svårare att hantera sorg. Till SVTs reporter säger till exempel sjukhusprästen Anna Larsson att varje människa, oavsett on denne är ensam kvar eller har anhöriga, förtjänar ett värdigt avslut, ett ordentligt avsked och att en begravningsakt även är ett sätt att visa respekt för den avlidne. Därför fyller begravningsriten en så stor funktion, och om man i dagsläget inte har råd att ge detta till sin bortgångne anhöriga för att begravningar kommit att bli för dyra, då har vi ett problem.

Tre tips för att ha råd med begravning

  • Dödsboet ska bära sin egen kostnad – kontakta kommunen och få hjälp med dödsboets finansiella bitar och se om pengar för begravningen finns att hämta där.
  • Undvik begravningspaket – det är ofta dyrare att köpa hela begravningspaket än vad det är att köpa allt separat.
  • Våga jämföra – inget är skrivet i sten när det kommer till vem som ska sköta begravningen, vart begravningen ska ske eller vad en kista ska kosta, våga därför jämföra priser och få ner kostnaderna på så vis.